2006-08-25

Just nu på TV del 2

Ok, jag gjorde lite modifieringar för att få lite flashigare bild på TV-dumpen. Dessutom skapar jag en liten större bild som dyker upp när man klickar på den lilla.
den nya dumpen kan se ut exempelvis så här:
Skärmdump

convert test.bmp test.jpg
copy test.jpg largetest.jpg
mogrify -resize 160x160 test.jpg
mogrify -resize 600x600 largetest.jpg
convert test.jpg test.png
convert -background white -fill black -gravity Center -pointsize 20 -font Arial -size 160x caption:"Windyjonas TV" label.png
convert -append test.png label.png straight.png
mogrify -bordercolor white -border 10x10 straight.png
convert -background transparent -rotate -10 straight.png rot.png
mogrify -bordercolor transparent -border 10x10 rot.png
convert rot.png -channel matte -negate -separate mask1.png
convert mask1.png -blur 0x5 +matte mask2.png
convert mask1.png -fill gray -draw "color 0,0 reset" gray.png
composite mask2.png gray.png -compose CopyOpacity shadow.png
composite rot.png shadow.png out.png

0 kommentar(er):