2006-08-23

Just nu på TV

Nere till höger ser ni vad som visas just nu på TV, eller ja, den uppdateras bara en gång i halvtimmen. Hur går då detta till undrar du? Jo, först och främst behöver man en dreambox 500t. den har funktionalitet för att ta en "screenshot" av vad som visas just nu, detta kan man göra via ett webbanrop. Sen är det bara att ta bilden, konvertera från bmp till jpg, skala om bilden och ftp:a upp den till lämpligt webbhotell. Efter det är det en smal sak att länka till bilden (som alltid har samma filnamn) i sin blogger-mall.
Här är scripten som jag använder för att hämta bilden:


wget --http-user=my_user --http-password=my_password -O dummy.html http://my.home.site/body?mode=controlScreenShot
wget --http-user=my_user --http-password=my_password -O test.bmp http://my.home.site/root/tmp/screenshot.bmp
convert test.bmp test.jpg
mogrify -resize 200x200 test.jpg
ftp -i -s:ftp_tv.lis

Och ftp_tv.lis ser ut så här:

OPEN my.ftp.site
secret_username
secret_password
binary
MPUT test.jpg
BYE

0 kommentar(er):