2008-02-15

En systembyggare jag ärJag lät typealyzern analysera min blogg för att se vilken Myers-Briggs-stereotyp jag är. Den här gången blev det INTJ - systembyggaren. Lite mer vetenskapliga testformer har tidigare visat på ENTP och INTP. Ändå ganska likt.


Systembyggaren (INTJ)
Systembyggaren drivs av deras inre visioner av hur saker skulle kunna vara bättre. De är mycket envisa, ofta på gränsen till tjurskalliga och högst individualistiska när det gäller saker de intresserar sig för. Och de intresserar sig framförallt för att utveckla smarta lösningar på komplexa och abstrakta problem. Det gamla vanliga sättet att göra saker tråkar ut dem snabbt, de söker istället efter en egen väg och prövar nya vinklar. Detta är typen för vilka det omöjliga endast tar lite mer tid. De motiveras av sin egen inspiration och har svårt att motiveras på grund av yttre tryck. Därför har de mycket svårt att trivas med rutinarbete som inte innefattar tydliga utvecklingsmöjligheter. Så snart de kan något vill de vidare. De har ofta tillgång till en enorm inre drivkraft och energi som kan få dem att arbeta i princip dygnet runt utan mat och vila om de är i färd med att utforska eller utveckla någonting spännande. För människor som träffar en Systembyggare slås de ofta av deras ofta opersonliga framtoning som kommer sig av deras analytiska talang. Deras allra främsta talang är dock deras inåtriktade kreativitet - ständigt i färd med att upptäcka mönster och möjligheter bakom den något torra fasaden.

0 kommentar(er):